Chính sách bảo mật và quyền riêng tư của ứng dụng TocsiApp được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho người dùng. Chúng tôi cam kết không thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ.

  2. Lưu trữ thông tin: Chúng tôi lưu trữ thông tin của người dùng trên các máy chủ được bảo vệ bởi các biện pháp an ninh thích hợp. Chúng tôi cam kết giữ thông tin của người dùng được an toàn và bảo vệ trước việc truy cập trái phép.

  3. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc khi chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

  4. Sử dụng cookie: Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên ứng dụng. Người dùng có thể tắt cookie trong trình duyệt nếu muốn.

  5. Quyền riêng tư: Người dùng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc chuyển thông tin cá nhân của mình từ TocsiApp.

  6. Thay đổi chính sách: Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật và quyền riêng tư của ứng dụng TocsiApp. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi này trên trang web của chúng tôi.

Với chính sách bảo mật và quyền riêng tư này, chúng tôi cam kết đảm bảo sự an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên ứng dụng TocsiApp.