Cảnh báo lừa đảo bán tép thun mỹ l2 mix 3 khui ra toàn rách bỏ (FB Đào Thun Mỹ)

Cảnh báo lừa đảo bán tép thun mỹ l2 mix 3 khui ra toàn rách bỏ (FB Đào Thun Mỹ)

facebook lừa đảo : https://www.facebook.com/bao.van.94043626

Video Khui Tép Hàng của Đào Thun Mỹ Lừa Đảo (…đang cập nhật)